Kindlustuse eesmärgiks on kaitsta teid ja teie pere ettenägematute kulude eest, mis võivad põhjustada õnnetusjuhtumi.

Õnnetusjuhtumikindlustus katab järgmised riskid:

  • püsiv/ajutine töövõimetus

Hüvitist makstakse, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on saadud püsiv/ajutine töövõimetus.

  • ravikulud

Mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, tekkinud õnnetusjuhtumi tagajärjel, mis ei hüvita Eesti Haigekassa.

  • Päevaraha/haiguslehe raha

Hüvitatakse saamata jäänud tulu iga ravipäeva eest haiguslehel

  • valuraha

Pakutakse ühekordse hüvitise ajutise tervisekahjustuse eest.

  • surm

Makstakse hüvitise kindlustatud isiku sugulastele tema surma korral, kergendades rahalisi probleeme.

Kindlusutspoliisi vormistamisel on vaja pöörata tähelepanu:

  • valitud kindlustusriskidele
  • tegevuse liigile, erilist tähelepanu pööratakse ohtliku töö korral
  • professionaalse/võistlusspordile
  • ohtlike hobi tegevusele
  • Erinõuetele ja eranditele hüvitamise puhul

Võtke julgelt meiega ühenduse teie õnnetusjuhtumi kindlustus osas telefonil +372 6 312 627 või e-maili info@vagner.ee