Alates 2001 aastast pakub Vagner Insurance Broker AS oma maakleri teenuseid nii fakultatiivses, kui ka obligatoorses rahvusvahelises edasikindlustuses. Edasikindlustus on majanduslike suhete süsteem, milles kindlustusselts, võttes riskid kindlustamiseks, annab osa nendest teistele kindlustusseltsidele, selleks, et moodustada tasakaalustatud kindlustusportfelli ja garanteerida kindlustusoperatsioonide stabiilsust.

Sellised riskid kindlustatakse kindlustusseltside poolt kas täies mahus või siis osaliselt edasi edasikindlustusseltsides, kes omakorda vastutavad kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustusseltside ees.

Edasikindlustuse organiseerimine ning riskide paigutamine on keeruline protsess. Edasikindlustuseltsil peab olema täielik arusaam igast päringust ning tagatud peab olema ka selgitus iga kindlustusobjekti kohta eraldi. Samuti on vajalik ülevaade kindlustusriskidest, mille vastu soovitakse kindlustada või on juba kindlustatud. Peale hoolikat edasikindlustusfirma valikut paigutatakse kindlustusriskid parimal võimalikul moel.

In english.

Starting from 2001 Vagner Insurance Broker AS began proposing broker services in field of voluntary and obligatory reinsurance in international market. Reinsurance is a system of business relations which allows the insurer taking risks of insurance share part of responsibility with other insurers on agreed conditions for creation of balanced portfolio of insurances and providing stability of insurance operations. 

These risks or part of risks (insurance amounts) are handled to reinsurance companies which bear
responsibility before insurance company in case of insurance case.

Organization of reinsurance and risk placement is a very complicated procedure. Each request needs to be understood to explain reinsurer subject and individual features of insurance object and risks which should be insured or is already been insured. Then after thorough selection of reinsurer place risks on the most profitable conditions for the client.

Võtke julgelt meiega ühenduse teie edasikindlustuse osas telefonil
+372 6 312 627 või e-maill: info@vagner.ee

Esindus Ukrainas
Kiev, Pavlovskaja tn.29,
5.korrus
tel. +380 (44) 290 77 64
E-post: kiev@vagner.ee
P.O.box 213

Feel free to contact us +372 6 312 627 or e-mail: info@vagner.ee

Representative in Ukraine
Kiev 01135, Pavlovskaja str. 29,
5-th floor
phone +380 (44) 290 77 64
E-mail: kiev@vagner.ee
P.O.box 213