Lennutransport, statistika kohaselt, on üks ohutumaid transpordiliike, kuid isegi kõige väiksemaid õnnetusi võib põhjustada suuri kahjusid. Seetõttu on vajalik kindlustada end ettenägematute kulude eest, seotud lennureisidega.

Lennunduse kindlustamise (riskide kindlustamine) riskide hulka kuuluvad need riskid, mis tulenevad lennutranspordi tegevusest ja jaotuvad kahte grupi

Lennutranspordikindlustus (kasko kindlustus)

 • Kasko kindlustus on teiste sõnadega lennukikere, šassii, mootori, elektrilise ja hüdraulilise süsteemide, navigatsiooni- ja muu erivarustuse kindlustus, muu lisa varustus, paigaldatud õhusõiduki keres või transporteeritav pardal, varuosad.

Lennutranspordi omaniku tsiviilvastutus kolmandate isikute ja reisijate eest:

 • lennuvedaja kindlustus inimese surma või vigastuse puhul reisijate eest
 • pagasi kahju või kaotuse korral
 • vastutus kolmandate isikute kahjulikkuse eest kohapeal ja õhus, samuti varakahju puhul, lennutranspordi tegevuse tulemusena.
 • meeskonna kindlustus
 • vastutus kauba ohutuse eest, transporteeritakse õhusõiduki abil
 • kolmandate isikute vastutus õhusõidukite ehitamisel või remonditööde käigus.
 • Lennujaama omaniku tsiviilvastutus (võimaldab kompenseerida tekitatud kahju isikutele, mis asuvad lennujaamas, nende elu, tervist või vara)
 • Samuti muude varaliikide kindlustus, seotud õhusõiduki kasutamisega

Kindlustamisel tuleb pöörata tähelepanu:

 • õhusõiduki regulaarse kasutamise ajale
 • loomuse ajaga
 • vastutava ladustamise ajaga
 • demonstratsioonlendude ja erilendude ajaga

Kõige levimad meie praktikas on õhusõidukite kombineeritud kindlustuslepingud ja eriliikide vastutuskindlustused, seotud nende tegevusega.

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.