Antud kindlustuskaitse on mõeldud metsa ja taimede riskide kindlustamiseks, seotud ilmastikutingimustega või tulekahjuga

Metsakindlustus katab järgmised kahju liigid:

  • metsatulekahju
  • välk
  • plahvatus ja lennuõnnetus
  • lumi ja rahe
  • metsloomad

Kindlustuspoliisi vormistamisel on vaja pöörata tähelepanu:

  • kindlustuskaitse suurusele
  • omavastutuse suurusele
  • erinõuetele ja eranditele hüvitamise puhul

Võtke meiega julgelt ühendust teie metsakindlustuse osas telefoni

+372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee