Leia omale parim õnnetusjuhtumikindlustus!

Surma kindlustussumma
Püsiva puude hüvitis
Valuraha kindlustussumma
Ravikulude kindlustussumma
Päevaraha summa

Teie kontaktandmed:

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood*:
E-post:
Telefon:

Võtke meiega julgelt ühendust teie õnnetusjuhtumikindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee
Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.


22 aastat Eesti turul

Aitame ja anname nõu kindlustusjuhtumi toimumise ajal

1. Mis on õnnetusjuhtumikindlustus?

Kindlustuse eesmärgiks on kaitsta teid ja teie pere ettenägematute kulude eest, mis võivad põhjustada õnnetusjuhtumi.

2. Õnnetusjuhtumikindlustuse vormistamisel on vaja pöörata tähelepanu:

  • Valitud kindlustusriskidele
  • Tegevuse liigile, erilist tähelepanu pööratakse ohtliku töö korral
  • Professionaalsele/võistlusspordilele
  • Ohtlikele hobitegevustele
  • Erinõuetele ja eranditele hüvitamise puhul

3. Õnnetusjuhtumikindlustus katab järgmised riskid:

  • Püsiv/ajutine töövõimetus. Hüvitist makstakse, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on saadud püsiv/ajutine töövõimetus.
  • Ravikulud. Mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, tekkinud õnnetusjuhtumi tagajärjel, mida ei hüvita Eesti Haigekassa.
  • Päevaraha/haiguslehe raha. Hüvitatakse saamata jäänud tulu iga ravipäeva eest haiguslehel
  • Valuraha. Pakutakse ühekordset hüvitist ajutise tervisekahjustuse eest.
  • Surm. Hüvitis makstakse kindlustatud isiku sugulastele tema surma korral, kergendades rahalisi probleeme.