Alates 2001 aastast pakub Vagner Insurance Broker AS oma maakleri teenuseid nii fakultatiivses, kui ka obligatoorses rahvusvahelises edasikindlustuses. Edasikindlustus on majanduslike suhete süsteem, milles kindlustusselts, võttes riskid kindlustamiseks, annab osa nendest teistele kindlustusseltsidele, selleks, et moodustada tasakaalustatud kindlustusportfelli ja garanteerida kindlustusoperatsioonide stabiilsust.

Sellised riskid kindlustatakse kindlustusseltside poolt kas täies mahus või siis osaliselt edasi edasikindlustusseltsides, kes omakorda vastutavad kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustusseltside ees.

Edasikindlustuse organiseerimine ning riskide paigutamine on keeruline protsess. Edasikindlustuseltsil peab olema täielik arusaam igast päringust ning tagatud peab olema ka selgitus iga kindlustusobjekti kohta eraldi. Samuti on vajalik ülevaade kindlustusriskidest, mille vastu soovitakse kindlustada või on juba kindlustatud. Peale hoolikat edasikindlustusfirma valikut paigutatakse kindlustusriskid parimal võimalikul moel.

Українською.

Починаючи з 2001 року Vagner Insurance Broker AS почав пропонувати свої брокерські послуги як з факультативного, так і облігаторного перестрахування на міжнародному ринку. Перестрахування – система економічних відносин, коли він страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності з них передає на погоджених умовах іншим страховикам до створення збалансованого портфеля страхувань і забезпечення стійкості страхових операцій.

Ці ризики або частина ризиків (страхових сум) передаються перестрахувальним компаніям, які несуть відповідальність перед страховою компанією у разі настання страхового випадку.

Організація перестрахування та розміщення ризиків дуже складний процес. За кожним запитом необхідно зрозуміти та пояснити перестраховику природу та індивідуальність об'єкта страхування та ризиків, від яких він має бути або вже застрахований. А також після ретельної селекції перестраховика розмістити ризик на найбільш вигідних для клієнта умовах.

Ознайомитись з наявними основними партнерами Vagner Insurance Broker AS можна на нашій сторінці партнери:
https://vagner.ee/ru/nashi-partneryi/

Ссылка на реестр нац банка: https://bank.gov.ua/ua/supervision/nonbanks/registers-lists

Esindus Ukrainas
Ukraina, 01135 Kiev, Žiljanskaja tn.101
tel. +380 (44) 67 195 0888
E-post: kiev@vagner.ee
Võtke julgelt meiega ühenduse teie edasikindlustuse osas telefonil
+372 6 312 627 või e-maill: info@vagner.ee

Representative in Ukraine
Ukraine, 01135, Kyiv, 101 Zhilyanska str.
phone +380 (44) 67 195 0888
E-mail: kiev@vagner.ee
Feel free to contact us +372 6 312 627 or e-mail: info@vagner.ee

Представництво в Україні
Україна, 01135, м. Київ, вул. Жилянська 101
phone +380 (44) 67 195 0888
E-mail: kiev@vagner.ee