Leia omale parim krediidikindlustus!

Teie andmed:

Firmanimi:
Reg. kood:
E-post:
Telefon:

Võtke meiega julgelt ühendust teie krediidikindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee
Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.


22 aastat Eesti turul

Aitame ja anname nõu kindlustusjuhtumi toimumise ajal

Müües toodangut või osutades teenust on ettevõtjal alati risk, et ostja ei ole enam võimeline tasuma teenuse või kauba eest. Põhjused selleks võivad olla erinevad – ajutine makseraskus, pahatahtlikkus, pankrot jne. Ostja makseraskused mõjutavad müüja maksevõimelisust ja finantspositsiooni, mille tagajärjel võib alaneda müüja likviidsus, samuti võib ettevõte sattuda maksekohustuste mittetäitmise korral halba valgusesse tarnijate ees. Lisaks võib halveneda krediidireiting ja krediidi saamine võib muutuda keeruliseks või isegi võimatuks. Krediidikindlustus võimaldab kaitsta ettenägematu kahju eest ning tagab soovitud kasumi.

Mis on krediidikindlustus?

Ärikrediidi kindlustus on kindlustus debitoorse summa maksmata jätmise riski vastu. See katab riski, mis on seotud deebitori võimetuse või soovimatusega tagastada oma võlg selleks ettenähtud ajal. Kindlustusleping kaitseb võlausaldajat kliendipoolse maksejõuetuse või võla muul põhjusel tasumata jätmise tõttu tekkinud kahjude eest. Käesolev toode on suunatud erinevatele ettevõtetele (tootmine, edasimüük, jne) kõikidest majandussektoritest, kes müüvad oma tooteid tähtajaliste maksearvetega ning kes soovivad kaitsta oma äri debitoorse summa maksmata jätmise riski vastu. Kindlustus võib katta nii Eestis asuvaid ettevõtted, kui ka välismaal. Leiame koos krediidiriskidele lahenduse!