Lennutransport, statistika kohaselt, on üks ohutumaid transpordiliike, kuid isegi kõige väiksemaid õnnetusi võib põhjustada suuri kahjusid. Seetõttu on vajalik kindlustada end ettenägematute kulude eest, seotud lennureisidega.

Lennunduse kindlustamise (riskide kindlustamine) riskide hulka kuuluvad need riskid, mis tulenevad lennutranspordi tegevusest ja jaotuvad kahte grupi

Lennutranspordikindlustus (kasko kindlustus)

 • Kasko kindlustus on teiste sõnadega lennukikere, šassii, mootori, elektrilise ja hüdraulilise süsteemide, navigatsiooni- ja muu erivarustuse kindlustus, muu lisa varustus, paigaldatud õhusõiduki keres või transporteeritav pardal, varuosad.

Lennutranspordi (õhusõiduki valdaja) omaniku tsiviilvastutus kolmanda osapoole ja reisijate eest:

 • Õhusõiduki valdaja vastutus kolmanda osapoole kahju korral ning reisija surma või vigastuse korral
 • pagasi kahju või kaotuse korral
 • meeskonna kindlustus ning piloodi litsentsi kaotus
 • vastutus veose ohutuse eest, mida veetakse õhusõiduki abil
 • vastutus õhusõidukite ehitamisel, hooldamisel või remonditööde käigus
 • lennujaama omaniku tsiviilvastutus (võimaldab kompenseerida tekitatud kahju isikutele, kes asuvad lennujaamas, nende elule, tervisele või varale) muud vastutused õhusõiduki kasutamise või valdamisega seoses

Kindlustamisel tuleb pöörata tähelepanu:

 • õhusõiduki regulaarsele kasutamise ajale
 • lennuki väljalaske aastale
 • vastutava ladustamise ajale
 • demonstratsioonlendude ja erilendude ajale

Kõige levinumad on meie praktikas õhusõidukite kombineeritud kindlustuslepingud ja eriliikide vastutuskindlustused, mis on seotud nende tegevusega.

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.