Laeva kasko- ja masinate kindlustus (inglise keeles H&M ehk Marine Hull and Machinery)

H&M hüvitab kahju, mille põhjuseks on teatud suursündmused nagu kokkupõrge, madalikule sõit, tulekahju ja plahvatus, maavärin ning sellest tingitud tõusulained. Kokkuleppel saab kindlustada Piraatide riski (inglise keeles Piracy), arvestades valitsevat olukorda teatud maailma piirkondades. Kindlustus hüvitab samuti kahju, mille põhjuseks on õnnetusjuhtumid merelasti liigutamisel laevas või masina osa riknemise tõttu põhjustatud masinarike. Kindlustuskaitse all on ka laeva varustus. Lisaks hüvitatakse laevavraki eemaldamise kulud, üldavarii- ja päästmiskulud.

 

Vastutuskindlustus (inglise keeles P&I ehk Protection and indemnity insurance)

  • Kindlustus hüvitab järgmised laeva poolt tekitatud kahjud:
  • Kokkupõrge mistahes välise objektiga
  • Merelasti kahjustamine
  • Kolmanda osapoole kahju sh. reisijad
  • Keskkonna reostuse kahju
  • Trahvid,
  • välja arvatud trahvid kriminaalteo eest