Pole võimalik täpselt ennustada ja vältida kõiki ohte ja riske, mis võivad kaubale teekonna vältel kahju tekitada. Võimalik kahju võib olla nii suur ja tekitada negatiivse mõju ettevõte tegevusele. Meil saab sõlmida kindlustusleping, mis annab kaubale kindlustuskaitse võimalikke probleeme vastu.

Veosekindlustus katab kahjud, seotud kahjustusega või kaotatud kaubaga laadimisel/mahalaadimisel, vedu ajal või kaupade ladustamisel.

Veosekindlustuslepingu võivad sõlmida valdaja või kauba omanik, samuti mis tahes muu isik, kes on otseselt seotud konkreetse kaubaveoga.

Veosekindlustuse abil saab kindlustada veoseid, mida veetakse laevadega, lennukitega, rongidega, autodega, veoautodega ja teiste transpordivahenditega.

Veosekindlustusega saab kindlustada kaupu kõikide objekti kadumise või kahjustumisega seotud riskide vastu või mõne konkreetse riski vastu.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, põhjustatud:

  • röövimisega
  • tulekahjuga
  • liiklusõnnetusega
  • vandalismiga
  • Loodusõnnetusega jne

Kindlustuslepingu saab sõlmida:

  • Teatud kaupade vedamisel ehk ühekordne poliis
  • Pikkajaline leping või avalik poliis (tavaliselt kehtivusega 12 kuud) mitme kaupade vedamisel.

Meie pakume kõikide Eesti ja tuntud rahvusvaheliste kindlustusseltside veosekindlustused.

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.