Garantiikindlustus maandab lepingu sõlmimisel tekkivat riski, mis kaasneb lepingu rikkumisega.

Kindlustusleping on tagatiseks kindlustusvõtja lepingupartnerile juhul, kui kindlustusvõtja ei ole mingil põhjusel täitnud ettenähtud lepingulist kohustust.

Näiteks, kindlustus katab ehitaja makseraskuste või pankroti korral ehituslikest vigadest tulenevad kahjud alates lagunevast katusest kuni mureneva välisviimistluseni ning aitab hoone elanikke säästa täiendavatest väljaminekutest

Garantiikindlustuse liigid:

  • Ehitusgarantiid, sh pakkumusgarantii, ettemaksugarantii, teostusgarantii, ehitusjärgne garantii
  • Kütuse käitlemise garantii
  • Lepinguliste kohustuste täitmise garantii
  • Tolligarantii
  • Reisikorraldajate garantii

Võtke meiega julgelt ühendust teie garatiikindlustuse osas telefoni
+372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee