Autovedaja vastutuskindlustuse saab sõlmida nii juriidiline isik, kui ka füüsilisest isikust ettevõtja.

Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada tsiviilvastutust vedaja lepingu alusel, sõlmitud kliendi ja autovedaja vahel.

Sõlmides veolepingu, võtab autovedaja enda peale vastutuse, mida reguleerib:

  • CMR-konventsioon (rahvusvahelised veod) või
  • Võlaõigusseadus (kaubaveolepingu osa, Eesti-sisesed veod)

Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab kahju, mis on tekitatud kolmandale isikule seoses veetava kauba hävimisega või kahju põhjustatud vedava kaubaga.

Vedaja äris on eriti vajalik vastutuskindlustus ja kauba säästmine. Aastas 1956 Genfi CMR-konventsioon (rahvusvahelised veod) on kehtestanud kauba vedaja vastutuse. Rahvusvaheline tuntud kindlustuspoliis on esimene kinnitus asjaolule, et iga ekspediitor või kauba omanik saab usaldada oma kauba teie ettevõtele.

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.