Kindlustustegevuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/750960

Liikluskindlustuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/721861

Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/751880