Raudteeveeremi kindlustus, raudteeinfrastruktuuri ning raudteeoperaatori vastutuskindlustus.

Kindlustada saab vedureid sh kauba- ja reisivaguneid. Kindlustatud on veeremiühiku kere, siseruumid sh juhtmestik, isolatsioon, viimistlus, seadmed, süsteemid, pea- ja abimehhanismid, katlad, diiselgeneraatorid ja muud seadmed ning varustus. Lisaks eeltoodule saab kindlustada raudteeinfrastruktuuri valdja ja/või haldaja vastutust (kohustuslik kindlustusliik) ning raudteeoperaatori vastutust kauba ning reisijate eest.

 

Hüvitatavad kahjud:
• Õnnetusjuhtum, kokkupõrge või rööbastelt väljasõit
• Tulekahju või plahvatus
• Loodusõnnetus (üleujutus, torm, orkaan, varing, maalihe, lumesadu, pikselöök, tromb, rahe)
• Vargus või hävimine
• Kolmanda isiku õigusvastane tegevus
• Raudteeseadusest tulenev kohustus kahju hüvitamiseks

 

 

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.