Leia omale parim raudteeveeremi kindlustus!

Teie andmed:

Firmanimi:
Reg. kood:
E-post:
Telefon:

Võtke meiega julgelt ühendust teie raudteeveeremi kindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee
Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.


22 aastat Eesti turul

Aitame ja anname nõu kindlustusjuhtumi toimumise ajal

Raudteeveeremi kindlustus, raudteeinfrastruktuuri ning raudteeoperaatori vastutuskindlustus.

Kindlustada saab vedureid sh kauba- ja reisivaguneid. Kindlustatud on veeremiühiku kere, siseruumid sh juhtmestik, isolatsioon, viimistlus, seadmed, süsteemid, pea- ja abimehhanismid, katlad, diiselgeneraatorid ja muud seadmed ning varustus. Lisaks eeltoodule saab kindlustada raudteeinfrastruktuuri valdja ja/või haldaja vastutust (kohustuslik kindlustusliik) ning raudteeoperaatori vastutust kauba ning reisijate eest.

 

Hüvitatavad kahjud:

• Õnnetusjuhtum, kokkupõrge või rööbastelt väljasõit
• Tulekahju või plahvatus
• Loodusõnnetus (üleujutus, torm, orkaan, varing, maalihe, lumesadu, pikselöök, tromb, rahe)
• Vargus või hävimine
• Kolmanda isiku õigusvastane tegevus
• Raudteeseadusest tulenev kohustus kahju hüvitamiseks