Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus. Kaskokindlustus aitab Sinu sõiduki korda teha ka siis, kui kahju on põhjustatud Sinu enda süül või muu õnnetuse puhul.

Mis kahjud hüvitab kaskokindlustus

Kaskokindlustus katab tekitatud kahju korral järgmised riskid:

 1. liiklusõnnetus
 2. loodusõnnetus
 3. tulekahju
 4. Vandalism
 5. vargus ja röövimine
 6. autoabi

Vajadustest lähtuvalt saab valida lepingu erineva kindlustuskaitsega, näiteks täiskasko, osakasko või minikasko.

Vajadusel saab kindlustuskatet laiendada järgmiste riskide võrra:

 • Uusväärtus kindlustus
 • Liisingmaksete kindlustus
 • Liisingväärtuse kindlustus
 • reisijate õnnetusjuhtumikindlustus
 • pagasikindlustus
 • asendusauto kasutamise võimalus

Kindlustuspoliisi vormistamisel on vaja pöörata tähelepanu:

 • valitud kindlustusriskidele
 • piirkonna kehtivusalale
 • omavastutusele
 • Erinõuetele ja eranditele kindlustusjuhtumite puhul

Võtke meiega julgelt ühendust teie liikluskindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.

Võtke meiega julgelt ühendust teie kaskokindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.