Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus kõikidele Maanteeametis registreeritud sõidukitele. See on sõiduki valdaja vastutuskindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kahju kannatanule (sõidukid, inimesed, kolmandate isikute vara). Süüdioleva sõiduki juhile hüvitatakse ainult ravikulud.

Kohustuslikku liikluskindlustust reguleerib Liikluskindlustuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/LKindlS

Roheline kaart

Roheline kaart on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal.
Piirkondade kehtivus on toodud rohelise kaardi blanketil.

Liikluskindlustuse hind

Kindlustusmakse sõltub erinevatest teguritest:

  • Sõiduki tüübist, näiteks mopeed, sõiduauto või haagis
  • Kasutusala, näiteks tavakasutus või takso
  • Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja piirkonnast, näiteks Tallinn, Harjumaa või Võrumaa
  • Tehnilistest andmetest, näiteks mootori võimsus või registrimass
  • Transpordivahendi kindlustuskaitse kestusest ilma kahjudeta

Sundkindlustus

Kui liiklusregistris registreeritud mootorsõiduki või selle haagise suhtes on kindlustuskohustus täitmata, siis rakendub liikluskindlustus sundkindlustusena (automaatne liikluskindlustus).

Sundkindlustuse kindlustusmakse on tavalisest liikluskindlustusest märkimisväärselt kallim.
Sundkindlustuse puhul rakendatakse kahjutekitajale omavastutus summas 640 eurot kindlustusjuhtumi kohta.

Sundkindlustuse vältimiseks tuleb järgida järgmisi reegleid:

  • sõiduki esmasel registreerimisel tuleb kohe vormistada ka liikluskindlustus
  • Iga registris registreeritud mootorsõiduk võib olla peale kindlustuskaitse lõppemist liikluskindlustuseta kuni 12 kuud. Kui te ei kasuta sõidukit kauem on mõistlik sõduk registrist kustutada või vormistada kohustuslik liikluskindlustus.

Võtke meiega julgelt ühendust teie liikluskindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee

Oleme abiks teie jaoks parima kindlustuse valikus ja sõlmimisel.