Kindlustuse eesmärgiks on kaitsta teid ja teie pere ettenägematute kulude eest, mis võivad põhjustada õnnetusjuhtumi.

Õnnetusjuhtumikindlustus katab järgmised riskid:

  • püsiv/ajutine töövõimetus

Hüvitist makstakse, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on saadud püsiv/ajutine töövõimetus.

  • ravikulud

Mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, tekkinud õnnetusjuhtumi tagajärjel, mida ei hüvita Eesti Haigekassa.

  • päevaraha/haiguslehe raha

Hüvitatakse saamata jäänud tulu iga ravipäeva eest haiguslehel

  • valuraha

Pakutakse ühekordset hüvitist ajutise tervisekahjustuse eest.

  • surm

Hüvitis makstakse kindlustatud isiku sugulastele tema surma korral, kergendades rahalisi probleeme.

Kindlustuspoliisi vormistamisel on vaja pöörata tähelepanu:

  • valitud kindlustusriskidele
  • tegevuse liigile, erilist tähelepanu pööratakse ohtliku töö korral
  • professionaalsele/võistlusspordilele
  • ohtlikele hobitegevustele
  • erinõuetele ja eranditele hüvitamise puhul

Võtke meiega julgelt ühendust teie õnnetusjuhtumi kindlustuse osas telefoni +372 6 312 627 või e-maili teel info@vagner.ee